Bucuresti: 0728473463 / Sinaia: 0773323043 contact@jadsticks.ro

REGULAMENTUL Programului de fidelizare a clientilor Jad Sticks

Organizator: Prezentul program de fidelizare a clientilor este organizat de catre SC JAD ENTERPRISE  SRL, detinator al restaurantului “JAD Sticks” – Sinaia, cu sediul in Jud. Ilfov, Localitatea Popesti-Leordeni, Str. Drumul Fermei nr. 95A,  J23/886/2015 , CUI 34239259, Tel. 0773 323 043.

Modalitatea de fidelizare: Programul de fidelizare se va efectua prin emiterea mai multor tipuri de carduri de fidelitate nenominale, care vor fi acordate clientilor restaurantului JAD Sticks.

Dreptul organizatorului de a modifica conditiile programului de fidelizare: Organizatorul are dreptul de a modifica oricand si asa cum considera oportun si/sau necesar, prin postarea unui anunt pe site-ul propriu www.jadsticks.ro, conditiile prezentului regulament si, implicit, ale programului de fidelizare, fara ca detinatorul cardului de fidelitate sa aiba dreptul sa se opuna sau sa solicite despagubiri.

Durata programului de fidelizare: Prezentul program de fidelizare se desfasoara pe o perioada nelimitata de timp, organizatorul avand dreptul sa sisteze oricand acest program, prin postarea unui anunt pe site-ul propriu www.jadsticks.ro cu cel putin 10 zile calendaristice anterior datei sistarii. De la data sistarii cardurile emise in cadrul programului isi pierd valabilitate, clientii nemaiavand nici unul din drepturile dobandite in programul de fidelizare.